<div align="center"> <h1>Ścieżka zwykłego człowieka</h1> <h3>strona o osobistych zmaganiach na ścieżce duchowego rozwoju</h3> <p>budda, buddyzm, dharma, medytacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://dzumka.3sektor.info/shangpa/mywayindex.html" rel="nofollow">dzumka.3sektor.info/shangpa/mywayindex.html</a></p> </div>